نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با مرکز رشدفناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیرعامل دکتر کوروش اشرفی
شماره تماس
ایمیل
وبسایت https://htc.skums.ac.ir/
لینکداین
اینستاگرام
آدرس شهرکرد- رحمتیه - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده
نمایشگاه مجازی -