نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل سیروس رضایی
شماره تماس
ایمیل Sec.cb@acecr.ac.ir
وبسایت jchb.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، میرآباد شرقی، میدان جهاددانشگاهی
نمایشگاه مجازی -