نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با توکسین های نوترکیب پارس ( Recomtox) وابسته به مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
مدیرعامل
شماره تماس 09135654707
ایمیل
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس www.recomtox.ir
نمایشگاه مجازی -