نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با اصالت سنج فرپاک وابسته به مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
مدیرعامل حسین احمدی
شماره تماس 09139901983
ایمیل
وبسایت http://www.farpak.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -