نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با شرکت فراکیمیا رویش جنوب غرب مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
مدیرعامل علی علیرضایی علویجه
شماره تماس
ایمیل
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -