شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی


دسته بندی: دستگاه های اجرایی


زمینه فعالیت: همه حوزه ها


دستاورد: اجرای پروژه و طرح تحقیقاتی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی، تهیه مقالات علمی

معرفی شرکت/سازمان

معرفی مرکز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان تنها نهاد پژوهشی کاربردی در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در استان، یکی از مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی محسوب می شود. 

این مرکز دارای شش بخش تحقیقاتی شامل آبخیزداری و حفاظت خاک، گیاهپزشکی، علوم زراعی و باغی، علوم خاک و آب، منابع طبیعی و علوم دامی و دو گروه تحقیقاتی شامل "فنی و مهندسی" و "اقتصادی و اجتماعی" و یک واحد "ثبت و گواهی بذر و نهال" می ‌باشد. 


در حوزه آموزش در سه بخش آموزش کارکنان، آموزش بهره برداران و آموزش های رسمی کار و دانش فعالیت موثری با هدف ارتقای دانش متولیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را عهده دار است. 

عمده فعالیت مرکز با توجه به نیازهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرائی بر روی طرح‌های تحقیقاتی کاربردی متمرکز می باشد. 

وجود آزمايشگاه های مجهز و پيشرفته، هرباریوم غنی، کلکسیون های زنده گیاهی، فعالیت موثر در زمینه تولید بذور فناورانه و نظارت بر تولید و ثبت بذر و نهال گواهی شده از جمله  توانمندی ها و فعالیت های اثرگذار و شاخص این مرکز است. 


به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی در شرایط مختلف استان، تعدادی ایستگاه و پایگاه تحقیقاتی شامل ايستگاه چهارتخته، ايستگاه بلداجي،ايستگاه سوادجان (بادام)، پایگاه قلعه غارك و پایگاه آلوني تحت مدیریت این مرکز می باشد


فعالیت های شاخص مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1399 به شرح ذیل است:

الف) اجرای تعداد 84 پروژه و طرح تحقیقاتی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی.

ب) تهیه و چاپ بیش از 80 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی حاصل از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

ج) آموزش سالیانه تعداد 8000  نفر روز از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه استان، آموزش تعداد 25000 نفر روز از بهره برداران و برگزاری سالیانه هشت دوره سنجش مهارت در زمینه گیاهان دارویی و ماشین آلات کشاورزی

د)ارایه بروندادهای ترویجی شامل تهیه و چاپ بروشورها، نشریه ها و دستورالعمل های ترویجی در مورد فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی و چاپ یافته های تحقیقاتی حاصل از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی


ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست دکتر حسن جهانبازی
شماره تماس
ایمیل Jahanbazy-hassan@yahoo.com
وبسایت charmahal.areeo.ac.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس چهارمحال و بختیاری -كيلومتر 5 جاده شهركرد-فرخشهر