شرکت/سازمان: سازمان جهاد کشاورزی


دسته بندی: دستگاه های اجرایی


زمینه فعالیت: کشاورزی


دستاورد:

معرفی شرکت/سازمان

وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت
تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار
ب – امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی
انجام پژوهش کاربردی و توسعه ای در زمینه های آب و خاک، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزیان ، جنگل و مرتع و آبخیزداری ، آفات وبیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن
ج- امور منابع طبیعی و آبخیزداری
بررسی ومطالعه جامع حوزه های آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک وتهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی
د- امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارایه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز
هـ - امور زراعی باغی ، دام و آبزیان
برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب و در دسترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور
و- امورحمایتی
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان بخش کشاورزیدستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست دکتر عطاءالله ابراهیمی
شماره تماس
ایمیل info@chb.maj.ir
وبسایت chb.maj.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – میدان امام حسین

دانلود کاتالوگ ها