شرکت/سازمان: رونمایی: کتاب سیمای پوشش گیاهان تالاب های استان


دسته بندی: دستگاه های اجرایی


زمینه فعالیت: کشاورزی


دستاورد: سيماي پوشش گياهی و جمع آوری رستنی های تالاب های استان چهارمحال و بختياري جهت ظرفیت سازی و آگاه سازی جوامع محلی جهت حفظ تالابها

معرفی شرکت/سازمان

كتاب پيشِ رو حاصل پژوهش ها و تجربيات عملي محققين مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري است. 

در اين كتاب براي اولين بار اطلاعات دقيقي از 140 گونه گياه تالابي شناسايي شده در استان چهارمحال و بختياري ارائه گرديده است. 

در اين مجموعه، اطلاعات بسيار ارزشمندي در خصوص ويژگي هاي گياه شناسي، شكل زيستي و پراكندگي جغرافيايي گونه هاي شناسايي شده، به همراه تصاوير زيبا وجود دارد. برخي از گونه هاي معرفي شده در اين كتاب براي اولين بار از استان گزارش گرديدند. 

دانش فني اين مجموعه علاوه بر معرفي ظرفيت هاي گياهي موجود از جمله گونه هاي آبزي غوطه ور، آبزي حاشيه اي، حاشيه اي خشكي زي و تعيين جايگاه حفاظتي آن ها، مي تواند گام ارزشمندي در شناسايي گياهان تالابي و ارائه برنامه هاي مديريتي و حفاظتي اين ذخاير ارزشمند گياهي استان ايفا نمايد.


دستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست دکتر حسن جهانبازی
شماره تماس 09131842301
ایمیل Jahanbazy-hassan@yahoo.com
وبسایت www.charmahal.areeo.ac.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس چهارمحال و بختیاری -كيلومتر 5 جاده شهركرد-فرخشهر

دانلود کاتالوگ ها