شرکت/سازمان: توکسین های نوترکیب پارس ( Recomtox) وابسته به مرکز رشد دانشگاه شهرکرد


دسته بندی: مراکز رشد


زمینه فعالیت: محصول محور


دستاورد:

18819bc8-c065-45b2-9eb4-c9d6f9a46290.jpeg

معرفی شرکت/سازمان

واحد فنآور توکسین های نوترکیب پارس ( Recomtox) بهمن ماه 1398 در پارک علم و فنآوری شهرکرد مستقر شد. تولید نوترکیب توکسین های کارآمد موجود در زهر حیوانات، خصوصا گونه های بومی ایران در قالب وکتورهای حاوی ژن کدکننده توکسین ها و یا توکسین های نوترکیب تخلیص شده، از اهداف اصلی این واحد می باشد. توکسین ها در حیطه های مختلف تحقیقی، دارویی و کشاورزی کاربرد دارند. نوروتوکسین های موثر بر سیستم عصبی در درمان بیماری های آلزایمر، پارکینسون، صرع و ...مورد توجه قرار گرفته اند، توکسین هایی ضد میکروبی با اثربر ضد رنج متنوع میکروبها از زهر موجودات جدا شده اند، توکسین های ضد درد با اثرات مسکنی، توکسین های اختصاصی ضد سرطان، توکسین های مهار کننده سیستم ایمنی و التهاب برای بیماریهای خود ایمن،  توکسین های موثر بر سیستم قلبی عروقی و انعقاد خون و دیگر توکسین ها از زهر جانوران شناسایی شده است. در این بین تعدادی از این توکسین ها با کسب مجوزهای سیستم های بهداشت و درمان به صورت دارو مورد استفاده قرار گرفته اند و تعداد زیادی نیز در فازهای مختلف کلینیکی در حال بررسی هستند. شرکت های تجاری نیز تعداد زیادی از توکسین ها را برای مصارف گوناگون نظیر تحقیقات علمی و تشخیصی و نیز مصارف دیگر نظیر آفت کش ها و حشره کش های زیستی تولید می کنند. کاربرد متنوع توکسین ها نیاز مراکز مختلف به آنها را افزایش داده است. هدف ریکامتوکس تولید توکسین های متنوع جداشده از گونه های ایرانی یا غیر ایرانی، به صورت نوترکیب می باشد تا دسترسی به توکسین های خالص شده، با سرعت و هزینه کمتر امکان پذیر گردد. 


دستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست
شماره تماس 09135654707
ایمیل
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس www.recomtox.ir

دانلود کاتالوگ ها