شرکت/سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری


دسته بندی: دستگاه های اجرایی


زمینه فعالیت: سایر


دستاورد: بانک اطلاعات پژوهشی استان

معرفی شرکت/سازمان

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی

این مطالعه در اجرای جزء یک بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها درتهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی تدوین این برنامه به عنوان یک برنامه کوتاه مدت و مستمر به منظور تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال با استفاده از استعدادها و ظرفیت های بومی ، محیطی وقابلیت‌های محلی انجام شد . 

https://chmb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=d423baad-19b0-4d03-8cb1-2581d02e66b9&t=0

طرح آمایش سرزمین استان :

آمايش سرزمين برنامه‌اي بلندمدت براي سازماندهي بهينه زندگي انسان و فعاليت‌هاي او در فضاي جغرافيايي است و يكي از اسناد پايه در نيل به توسعه پايدار و دربرگيرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سياست‌ها است كه توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در ابعاد مختلف طبيعي، انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي مطابق با جهت گيري‌های كلان ملي انجام مي‌گيرد.

https://chmb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=316c9834-b8d8-42c6-950b-3b203ea9272b&t=0

طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان

طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به عنوان یک سند موضوعی فرابخشی میان مدت است که به تجزیه وتحلیل بازار کار، عرضه و تقاضای نیروی کار، میزان مشارکت اقتصادی نیروی کار ، نرخ بیکاری ، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز ، تعیین راهبردها و سیاست گزاری‌ها در بازار کار می پردازد.  

https://chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=2a3a0d74-0b91-4971-a493-0f6168da91de


دستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست علي شهريارپور
شماره تماس
ایمیل ost69@mporg.ir
وبسایت chmb.mporg.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس شهركرد بلوار آيت الله كاشاني خيابان برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري

دانلود کاتالوگ ها